29 Haziran 2012 Cuma

MPEMBA ETKİSİNE YANITMPEMBA ETKİSİNE-NEDEN SICAK SU SOĞUK SUDAN DAHA HIZLI DONAR SORUSUNA- YANIT


Maddelerdeki durum değişimleri yapılacak deneysel gözlemlerle, duyularla somut olarak algılanabilmesine rağmen, değişim hız ve sürelerinin nedenlerini gözlemleyerek algılayabilmemiz için gerçekliğin daha bütününü ussal olarak görebilmemiz gerekir.
Sıcak suyun varolan enerji yoğunluğu ve elektronlarının devinim hızı, soğuk suyun enerji yoğunluğundan ve elektronların devinim hızından daha fazladır. Bu önermenin doğruluğunu hiçbir bilim insanı reddetmeyecektir.
Bu önermenin zorunlu sonucu olarak, her iki maddede gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişimlerin hızları, bağlı olarak süreleri arasındaki farklılık büyük olacaktır. Fiziksel ve kimyasal değişimlerin hızları, şiddetleri, maddelerin varolan enerjilerinin yoğunluğu, elektronlarının devinim hızları ile doğru orantılı, değişim süreleri ise ters orantılıdır.
 Suyun içindeki enerji yoğunluğu, elektronlarının hızı, şiddeti eşdeyişle suyun sıcaklığı da ne kadar yüksekse, suyun buharlaşması daha hızlı olacağı gibi, donması da daha hızlı olur.
Evrende varolan belirli potansiyele sahip bir devinimin ve enerji türünün şiddetini (hızını), varolan değişik devinim ve enerji türleri ile etkileşerek arttırması ve azaltmasını genel bir ilke ve yasa olarak kabul etmek gerekir. Ünlü fizikçi Nikola Tesla’nın Zagreb Dağlarında gezerken karşılaştığı yağmur olayı sonucu ulaştığı düşünceler bu genel ilkeyi destekleyen önemli deneyimlerdendir.

"Yaklaşan bir fırtınadan korunacak bir yer arayışındaydım" diye anlatıyor sonradan. "Kara bulutlar gökyüzünde asılı kalmışlardı ama nedense yağmur düşmek bilmiyordu; neden sonra birdenbire bir şimşek çaktı ve sağanak boşaldı. Bu gözlem beni düşünmeye sevk etti. Bu iki fenomenin, neden etkileşim içinde ve birbirleri ile yakından bağlantılı oldukları açıktı. Düşüncelerim beni şu sonuca götürdü: Yağmurun düşmesini hızlandıran bir sebep olarak elektrik enerjisisin çevresel etkisi o denli büyük değildi. Yıldırımın işlevi daha çok hassas bir tetiğinki gibiydi.


"Bunun arkasında muazzam bir başarı gizleniyordu. Gereken özelliklerde elektrik fırtınaları üretebildiğimiz takdirde, tüm gezegenin ve üzerindeki iklimin şartlan dönüştürülebilirdi."  (Margaret CHENEY, Tesla Anlaşılmamış Dahi, s.54)Canlı ve cansız maddede varolan potansiyel devinim ve enerji çevresindeki diğer canlı ve cansız maddelerdeki devinim ve enerjilerle sınırsız olarak etkileşerek artar ve azalır.
Devinimin, enerjinin artış ve azalış hızı da canlı ve cansız maddede varolan devinimin, enerjinin yoğunluğuna, değişim hızına bağlıdır. 

“Canlı ve cansız bir varlıkta potansiyel olarak varolan enerjiyi değişik yöntem ve araçlarla dışarıdan etkileyerek sınırsız olarak arttırabilir ve yavaşlatabiliriz. Toprak, su, iklim koşulları daha uygun duruma getirilen tohumların büyümeleri hızlanır; değişik mineral ve bitki özlerinin bileşiminden oluşan kremler dokuların iyileşmesini hızlandırır; değişik çap ve akış kanalı modelli su türbinleri ile suyun basınç gücü arttırılır; araçların motorlarında ilk devinimi sağlayan dinamo, aküden gelen 12 Voltluk elektrik akımı, ateşleme bobininde onbin kat arttırılarak çalıştırılır..vb.

Elektronik araçların,  ışıma özelliğine sahip elementlerin yaymış oldukları elektromanyetik dalgalar ve ışınlar üzerine yapılan deneyler, gözlemler bize canlı organ ve dokularda hızlandırıcı yönde etki yaptıklarını gösterir. Sonuçta hızlandırıcı etkilerde bulunarak:

a)    Dokularda dengesiz büyümelere( kansere),
b)   Dokularda dengeli büyüme ve gelişmelere neden olurlar. Dengeli hızlandırıcı etkilerinde yaralı doku iyileşmelerinin hızlanmasına, doku yenilenme ve doku gençleşmelerine neden olurlar.


Akü ve pillerdeki elektron akışının miktarı (hızı) kullanılan kurşun, çinko..vb metallerin sayısı ve asitli ortam oranına bağlı olarak arttırılırken her türlü bobinlerde, elektrik kablolarının sarım sayısına bağlı olarak, bobinin kutupları arasında elektron akışının miktarı (hızı)  arttırılır. Nikola Tesla’nın elektron dalgalarının etkilerine bağlı buluşlarının çalışma ilkesi de bu elektron dalgalarının gücünün arttırılmasına ve azaltılmasına dayanır.” (Bk. www.iinci.blogspot.com, 30//12/2011, EVRENDE DEVİNİM VE ENERJİNİN HIZININ (ŞİDDETİNİN) ARTTIRILABİLİRLİĞİ İLKESİ VE HIZLANDIRILAN DUYGULARIN DENETİM İLKELERİ)

Enerji yoğunluğu büyük ve devinim hızı şiddetli olan maddelerin manyetik alanları da büyüktür. Bu nedenle enerji yoğunluğu (= magnetik alan etkisi) büyük olan gökcisimleri, kütle hacmi küçük olsa da, kütle hacmi büyük gökcisimlerine göre daha büyük bir güçle birbirlerini çekerler. Kara delikler de enerji yoğunluğu ve çekim gücü çok büyük gökcisimleridir. 

Çekim alanlarının büyük ve şiddetli olduğu maddelerde ortaya çıkan dönüşüm hızı da elektronlar arasındaki alanın hızının büyük ve şiddetli olması nedeniyle daha hızlı olarak gerçekleşir. Bu fiziksel kural gereği enerji yoğunluğu ve elektronlarının hızı büyük olan maddelerde (=ısının yüksek olduğu maddelerde)  ısı dağılımının artış ve azalış yönündeki hızı da büyük ve hızlı olacak, ısı yükseldikçe, donma süresi azalacaktır.

İsmail İNCİ,  28/06/2012

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Yararlı paylaşımlarınızdan ve bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz.Apple Servisleri olarak sunumlarınızın devamını bekleriz.