17 Eylül 2012 Pazartesi

ENERJİNİN HIZLANDIRILMASI VE YAVAŞLATILMASININ GELECEK YAŞAMLAR ÜZERİNE ETKİLERİENERJİNİN YÜKSELTGENMESİ VE İNDİRGENMESİ YASASININ BİLİMSEL SONUÇLARI


ÖNGÖRÜ BİLİM -2-Evrende varolan veya oluşturulan enerji ve devinimin gerekli koşullar oluştuğunda ve oluşturulduğunda yükseltgenebileceği gibi ve indirgenebileceğini ve doğada bu olayın kendiliğinden oluştuğunu bir yasa olarak kabul etmek gerekir.(Bknz. www.iinci.blogspot.com , EVRENDE ENERJİNİN ARTMA VE AZALMASININ KOŞULLARI-BOBİNLER- VE MPEMBA ETKİSİNE YANIT, 16/08/2012)

Enerjinin ve devinimin artması ve azalması cansız maddelerde, maddenin temel yapı elemanı olan elektronlar üzerinde, canlılarda da canlıların yapı taşı olan hücrelerde, kendini açık olarak ortaya koyar. Elektronların ve elektron dalgalarının hızlandırılması teknolojisi insanlığın yaşamını gelecekte dört ana noktada etkileyecektir. Gizli olarak yapılan bu deneylerin etkileri günümüzde de, üzerimizde hissedilip algılanabilmektedir.

ENERJİNİN YÜKSELTGENMESİNİN YER ÇEKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ:

Elektronların hızlandırılması etkilediği alanda büyük bir enerji oluşturarak yerçekimi gücünü arttırır. Yerçekimi gücünün artırılması, yerçekiminin bulunmadığı uzay araçlarında uygun çekim gücünün oluşturulmasını sağlar. Bu teknoloji ile gelecekte uzay araçlarında insan yapısına uygun yerçekimi ortamlarında yolculuklar yapılacaktır. Dünyanın uydusu Ay’da ve diğer gezegenlerle uydularında, bu gökcisimlerinin doğrudan yapılarında veya üzerlerinde kurulacak uzay üslerinde bu teknoloji ile insan yapısına uygun gerekli yerçekimsel ortamlar sağlanacaktır.
Dünyada belirli konumlarda bulunan kişiler ve topluluklar üzerindeki yerçekimsel ortamlar azaltılarak, büyük bir devinim yeteneği kazandırmak olasıdır. Bu sporcular, güvenlik güçleri, askeri birlikler üzerinde büyük bir devinim yeteneği, kolaylığı sağlar. Tersi durumda, yerçekimi ortamı, daha açık anlatımla ağırlık, kişi ve topluluklar üzerinde artırılarak devinim hızları, ağırlıkla gelen yorgunlukla azaltılır. Yorulan, enerjisi tükenen ile hiç yorgunluk duymayan, sürekli enerjik kalan hasımlar arasındaki savaşta ve yarışta başarı ve utku, üzerindeki yerçekimi düşürülmüş, ağırlığın ezici etkisi azaltılmış kişi ve grupların olacaktır.

ELEKTRONLARIN VE ELEKTRON DALGALARININ GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI CANLI HÜCRELERDE VAROLAN YAŞAMSAL ENERJİNİN ARTTIRILMASI SAĞLAR.

Canlı hücrelerde varolan enerjinin de enerjinin yükseltgenmesi yasası gereği arttırılması sağlanır. Hızlandırılan elektronların enerjisini canlı hücreler soğurarak devinimlerini ve enerjilerini arttırırlar. Burada elektron demetleri (ışınları) ve dalgaları canlı hücre üzerinde kendini yenileme, iyileştirme yönünde, bir bakım kreminin veya bir gerekli görülen bir ilacın yaptığı etkiyi gerçekleştirir.

Gelecekte her kimyasal bileşimle oluşturulan merhem ve tabletlerin karşılığı olan elektron ışın ve elektron dalgalarından oluşan bileşim formüllerinin hazırlanması olanaklıdır. Hatta parfüm sanayisindeki her kokunun elektron formlarından oluşan bir formülü olabilecektir.“Tesla hayatı boyunca -kendi deyimi ile- "soğuk alev"in hem zihni rahatlatan hem de cildi tazeleyen terapötik bir değeri olduğuna inandı. Gerçekte düşük güçlü terapötik bir aygıtın sağladığı deşarjın ya da koronanın adalelerdeki hareketliliği artırdığı, kan dolaşımını hızlandırdığı ve aynı zamanda düşük yoğunlukta solunduğunda hafif bir uyarıcı etki yaratan ozon gazı salgıladığı gözlemlenebiliyor. Doktor Maurice Stahl "psikosomatik bir etkinin olduğuna ve salt mekanik bir etkinin ötesinde bir şeylerin ortaya çıktığına" inandığını söylüyor.”( Margaret CHENEY , Tesla Anlaşılamamış Dahi, s.58)Radyoterapi bu ilkenin sonucu gereği ortaya çıkan bir uygulamadır. Hızı artan hücrelerin devinimlerinin elektronların etkisi ile indirgenmesi (Kanser tedavisi) ve hızı yavaşlayan hücrelerin elektronların etkisi ile devinimlerinin arttırılması (yaşlanmanın tedavisi, ömrün uzatılması) bu yasa gereğidir.

ELEKTRONLARIN HIZLANDIRILMASI BEYİN HÜCRELERİNİ DE ETKİLEYEREK USSAL YETENEKLERİ HIZLANDIRIR

Yükseltgenen Elektron Dalgaları beyin hücrelerini de etkiler ve süper beyinli insanların ortaya çıkmasını sağlar. Tersine olarak indirgenen elektron dalgaları, beyin dalgalarını soğurarak beynin işlevini ağırlaştırır, yavaşlatır. Alzheimer hastalığının nedenini oluşturur.

“Mucit elektrikli anestezinin de mümkün olduğunu düşünüyordu. Dersleri anlamada güçlük çeken öğrencileri etkilemesi için sınıfların altından yüksek voltaj kablolarının geçirilmesini de önerecekti. New York sahnesinde oyuncuların sahneye çıkmadan önce duygularını kamçılamak için yüksek gerilimli soyunma odaları hazırlayacaktı.”(Margaret CHENEY , Tesla Anlaşılamamış Dahi, s.59)Yükseltgenen elektron ışık ve dalgalarının üzerine etkide bulunduğu beyin hücreleri gençleştiği, dinçleştiği; beyin üzerinde yorgunluğun ağırlığı sıfır olduğu için, beynin işlevleri çok daha etkin olacaktır. Dikkat, algılama, düşünme, kavrama, öğrenme, anımsama, sorun çözme etkinlikleri en üstün düzeyde bulunur. Bu ortam altındaki beyinlere sahip insanlar grubunun başarısı en üstün anlağa sahip olarak gerçekleşir. Tersi durumda, anımsama, algılama, dikkat, öğrenme yeteneklerinin zayıflaması ile beyin işlevlerini yapamayacaktır.

YÜKSELTGENMİŞ ELEKTRON DALGALARI İNSANLARIN DUYGUSAL ENERJİLERİNİ DE ARTTIRARAK, İNSANLARIN VE TOPLUMLARIN YÖNLENDİRİLMESİNİ SAĞLAR

Nikola Tesla’nın da öngördüğü gibi insanların duygulanımlarını elektron dalgaları ile yükseltmek ve indirgemek olasıdır. Zayıf düşünceler altında olağan koşullarda ortaya çıkmaması beklenen öfke, kin, düşmanlık duyguları elektron dalgalarının etki alanında şiddetlenerek ortaya çıkabilmektedir. Aynı uygulamanın etkileri sevinç, hoşnutluk, dostluk duygulanımlarında da görülür ve bu duygulanımlar da yükseltgenirler.Duyguların denetimi, beyinsel işlevlerin denetiminin yarısıdır. Beynin geri kalan denetiminin yarısını oluşturan düşünsel denetiminin de elektron dalgalarının düşünce iletimi ile gerçekleştirilmesi, insan topluluklarının, insanların denetimini ele almayı sağlar. Özellikle dinsel duygulanımlar ve duygusal bağları güçlü olan ideolojik düşünce sistemlerinin duygulanımları insan topluluklarının elektron akışları ile uzaktan denetimini kolaylaştırır. Bu denetim değişik uluslar için güç kaynağı, erk sağlamak, egemenlik kurmak için kullanıldığı sürece savaşlar daha da genişleyerek artar. Tersine bu denetim insanlık için ortak bir İyi İnsan, Standart Bir İnsan Formu oluşturmak için kullanıldığında huzurlu, barış içinde yaşayan bir dünya yaratılması olanaklıdır.İsmail İNCİ, 18/09/2012

www.iinci.blogspot.com

bgi.inci@mynet.com

bgi.inci@hotmail.comHiç yorum yok: