7 Eylül 2012 Cuma

ENERJİNİN VE DEVİNİMİN ARTTIRILMASI YASASI VE BOBİNLER
EVRENDE ENERJİNİN ARTMA VE AZALMASININ KOŞULLARI-BOBİNLER- VE MPEMBA ETKİSİNE YANITEvrende varolan belirli bir potansiyele sahip bir devinimin ve enerji türünün şiddetini (hızını), varolan değişik devinim ve enerji türleri ile etkileşerek arttırması ve azaltmasını genel bir ilke ve yasa olarak kabul etmek gerekir.

Canlı ve cansız maddede varolan potansiyel devinim ve enerji çevresindeki diğer canlı ve cansız maddelerdeki devinim ve enerjilerle sınırsız olarak etkileşerek artar ve azalır.

ENERJİNİN ARTTIRILABİLİRLİĞİNE ÖRNEKLER:

Devinimin artış ve azalış hızı, canlı ve cansız maddede varolan devinimin ve enerjinin yoğunluğuna ve değişim hızına bağlıdır.

Canlı ve cansız varlıkta varolan potansiyel enerjinin hızını değişik yöntem ve araçlarla dışarıdan etkileyerek arttırabilir ve yavaşlatabiliriz. Toprak, su, iklim koşulları daha iyi duruma getirilen tohumların büyümeleri hızlanır; değişik mineral ve bitki özlerinin bileşiminden oluşan kremler dokuların iyileşmesini hızlandırır; değişik çap ve akış kanalı modelli su türbinleri ile suyun basınç gücü arttırılır; araçların motorlarındaki ilk devinimi sağlayan dinamo, aküden gelen 12 Voltluk elektrik akımı ateşleme bobininde onbin kat arttırılarak çalıştırılır..vb

YAŞAMIN VE ÖLÜMÜN HIZLANDIRILMASI:

Elektronik araçların, ışıma özelliğine sahip elementlerin yaymış oldukları elektromanyetik dalgalar ve ışınlar üzerine yapılan deneyler, gözlemler bize canlı organ ve dokularda hızlandırıcı yönde etki yaptıklarını gösterir. Sonuçta hızlandırıcı etkide bulunarak:

a) Dokularda dengesiz büyümelere (kansere)

b) Dokularda dengeli büyümelere ve gelişmelere neden olurlar. Dengeli hızlandırıcı etkilerinde yaralı doku iyileşmelerinin hızlanmasına, doku yenilenme ve doku gençleşmelerine neden olurlar.BOBİNLERDE ELEKTRON AKIŞININ HIZLANDIRILMASI:

Akü ve pillerdeki elektron akışının miktarı(hızı), kullanılan kurşun, çinko..vb metallerinin sayısı ve asitli ortam oranına bağlı olarak arttırılırken, her tür bobinlerde elektrik kablolarının sarım sayısına bağlı olarak, bobinin kutupları arasında elektron akışının miktarı (hızı) arttırılır. Nikola Tesla ve diğer bobinlerdeki elektron akışının ve havadaki elektron dalgalarının yayılışının hızlarının arttırılması ve azaltılması aynı ilkeye dayanır.

SAYILARI SÜREKLİ ARTMAKTA OLAN BOBİN ÇEŞİTLERİ:


a) Ayarlı hava nüveli bobin

b) Ayarlı demir nüveli bobin

c) Ayarlı ferrit nüveli bobin

d) Sabit hava nüveli bobinler

e) Demir çekirdekli bobin

f) Şiltli ses frekansı şok bobini

g) Güç kaynağı şok bobini

h) Toroid

i) Şiltli, yüksek endüktanslı şok bobini

ELEKTRON HIZINI VE YÖNÜNÜ BELİRLEYEN İLETKEN SARGI TÜRLERİ;
ELEKTRON HIZLANDIRICI:NİKOLA TESLA’NIN ŞİMŞEKLER YARATAN ELETRON HIZLANDIRICISI:

KARADELİKLERİN GİZİ AYNI İLKE İLE ÇÖZÜMLENİR:

Enerji yoğunluğu büyük ve devinim hızı şiddetli olan maddelerin manyetik alanları da büyüktür. Bu nedene bağlı olarak enerji yoğunluğu(=manyetik alan etkisi) büyük olan gökcisimleri, kütle hacimleri küçük olsa da, kütle hacimleri büyük olan gökcisimlerine göre birbirlerini daha büyük bir güçle çekerler. Karadelikler de enerji yoğunluğu ve buna bağlı olarak çekim gücü çok büyük gökcisimleridir.

ENERJİNİN TERS YÖNDE HIZININ ARTIŞI AYNI İLKEYE BAĞLIDIR.

Çekim alanlarının büyük ve şiddetli olduğu maddelerde ortaya çıkan dönüşüm hızı da elektronlar arasındaki alanın hızının büyük ve şiddetli olması nedeniyle daha hızlı olarak gerçekleşir. Bu fiziksel kural gereği enerji yoğunluğu ve elektronlarının hızı büyük olan maddelerde (ısının yüksek olduğu maddelerde) ısı dağılımının artış ve azalış yönündeki hızı da büyük ve hızlı olacak, ısı yükseldikçe, donma süresi kısalacaktır.

SUYUN DONMA HIZININ KOŞULLARI:

Suyun içindeki enerji yoğunluğu, elektronlarının hızı ve şiddeti eşdeyişle suyun sıcaklığı ne kadar yüksekse suyun buharlaşması daha hızlı olacağı gibi, donması da daha hızlı olur.

Sıcak suyun varolan enerji yoğunluğu ve elektronlarının devinim hızı, soğuk suyun enerji yoğunluğundan ve elektronların devinim hızından daha fazladır.

DONMA NOKTASINDAKİ SUYUN KAYNAMA NOKTASINDA OLAN SUDAN DAHA GEÇ DONMASININ NEDEN:

Sıcaklıkları farklı iki maddede gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişimlerin hızları, bağlı olarak süreleri farklıdır. Fiziksel ve kimyasal değişimlerin hızları, maddelerin varolan enerjilerinin yoğunluğu, elektronlarının devinim hızları ile doğru orantılı, değişim süreleri ise ters orantılıdır.

Donma noktasına yaklaşarak elektronlarının devinimi yavaşlayan potansiyel enerjileri düşük maddelerin donma süresi, potansiyel enerjisi ve elektron hızı yüksek, ısısı kaynama noktasına yakın maddeden daha uzun olacaktır.

Güneşli havada karpuzun soğutulması, güneşin ısı etkisini arttırması bağlı olarak hızlanan ısı alışverişine bağlı olarak gerçekleşen bir olgudur.

NİKOLA TESLA’NIN GÖZLEMİ:

“Yaklaşan bir fırtınadan korunacak yer arayışındaydım… Kara bulutlar gökyüzünde asılı kalmışlardı ama nedense yağmur düşmek bilmiyordu; neden sonra birdenbire bir şimşek çaktı ve sağanak boşaldı. Bu gözlem beni düşünmeye sevk etti. Bu iki fenomenin, neden etkileşim içinde ve birbirleri ile yakından bağlantılı oldukları açıktı. Düşüncelerim beni şu sonuca götürdü: Yağmurun düşmesini hızlandıran bir sebep olarak elektrik enerjinin çevresel etkisi o kadar büyük değildi. Yıldırımın işlevi daha çok hassas bir tetiğinki gibiydi.”


ENERJİNİN HIZININ DENETİMİ İLE İKLİMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

“Bunun arkasında muazzam bir başarı gizleniyordu. Gereken özelliklerde elektrik fırtınaları üretebildiğimiz takdirde, tüm gezegenin ve üzerindeki iklimin şartları dönüştürülebilinirdi. Güneş okyanuslardaki suyu yükseltiyor ve rüzgar bunu mükemmel bir denge kurulacak şekilde uzak bölgelere taşıyordu. Bunu istediğimiz yer ve zamana göre düzenleyebilecek yeteneğe sahip olduğumuz takdirde, bu muhteşem hayat verici şartları kontrol edebilirdik. Kurak çölleri sulayabilir, göller ve nehirler yaratabilir, sınırsız miktarlarda devinim enerjisi elde edebilirdik.” (Margaret CHENEY, Tesla Anlaşılmamış Dahi, s.54)

Nikola Tesla’nın elektrik enerjinin hızının yıldırımın enerjisine eş olarak arttırıldığında iklimlerin dönüşümlerinin ve hızlarının denetlenebileceği düşüncesine götüren gözlemi, suyun kaynama ve donma sürelerinin sudaki enerjinin hızına bağlı doğa olayları olduğuna ilişkin çok önemli bir deneydir.

NİKOLA TESLA’NIN LABARATUVARINDA ELEKTRON HIZLANDIRMA DENEYLERİ
Nikola Tesla’nın gözleminde yağmurun yağma olayının gerçekleşmesinde, elektriklenme olayının yıldırımın oluştuğu noktada başlaması ile belirli bir ısı noktasında (buharlaşma noktasında) donma olayının ani olarak oluşması olayı arasında bir ayırım yoktur.

Yüksek ısıda donma olayının hızlı gerçekleşmesi olgusu, elektrofizik konusunda büyük bir deneyime sahip olan Tesla’nın gözleminde yanılmadığını da göstermektedir.SOĞUMA EĞRİSİ:

SUYUN ISIL YAYINIM KATSAYISI İLE BUZUN ISIL YAYINIM KATSAYISI ARASINDAKİ BÜYÜK AYRIMLILIK:

Suyun ısıl yayınım katsayısı 0oC’de α=0.43 m2/h olduğu halde aynı sıcaklıktaki buzun ısıl yayınım katsayısı α=4.0 m2/h’dir. Başka bir ifade ile buzul ısıl yayınım katsayısı sudan 9 kat fazladır.

Isıl yayınım katsayıları arasındaki bu farklılık ani ısı değişimlerine neden olan hızlandırıcı ortamlarda devreye girerek suyun dönüşüm sürelerini kısaltır ve uzatır.İsmail İNCİ, 16/08/2012

www.iinci.blogspot.com

bgi.inci@mynet.com

bgi.inci@hotmail.com


Hiç yorum yok: