24 Aralık 2015 Perşembe


UYGULAMALI SİYASET-5

İLÇE KONGRESİ SEÇİM SÜRECİ  VE İLÇE DELEGE SEÇİMLERİ

Parti Tüzüğüne göre her iki yılda bir Partilerin ilçe örgütleri kongrelerini yaparak yönetim kurul üye ve başkanlarını seçerler. İlçe kongre sürecine girildiğinde önce ilçe yönetim kurul üye ve başkanlarını seçecek olan mahalle delegelerinin seçiminin yapılması gerekliliği vardır. Kongre delege seçimleri ile birlikte, milletvekili genel seçimlerinde ön seçim delegelerinin oyları ile milletvekili adaylarının belirlenmesi kararı alındığiında oy kullanacak olan üyeleri belirlemek için  Ön seçim delegeleri de seçilir.
Her ilçenin ne kadar delege seçeceği, mahalle mahalle delege sayıları ve toplam delege sayısı genel merkezden ilçe yönetimlerine kongre seçim takvimi ile birlikte gönderilir.  İlçe yönetimleri mahalle mahalle delege seçim takvimlerini ve bu seçimlerde kurulacak olan sandıklarda görev alacakları il yönetimine yazı ile bildirir. İl yönetimi kendileri tarafından gönderilecek gözlemci ile birlikte delege seçim takvimi yazı ile ilçe yönetimlerine bildirir.
İlçe delege seçimlerinde seçim yöntemi, tüzüğe göre her seçimde uygulanacak olan yöntem Çarşaf Liste Yöntemi olduğu halde delege seçimlerinde tüzükte bu konuda açık bir hüküm bulunmadığı gerekçesi ile Blok liste seçim yönteminin uygulanacağı görüşü hakimdir. Bu görüş, ilçe yönetimine aday olan ilçe başkan aday ve yönetim kurulu üyelerinin, delege listelerini kendileri seçimleri kazanacak şekilde taraflı olarak hazırlamaları ve kendi renklerinde delegeleri gösterir listelerle girmeleri gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Hazırlanan blok delege listeleri ilçe mührü ile mühürlenerek birer seçim pusulasına dönüştürülür.

-İlçe kongre delege ve ön seçim seçmen oy pusulası örnekleri-


Bu düşünce doğrultusunda her ilçe başkan adayı, mahalle mahalle  kendilerini seçecek delegeleri belirleme çabasına girerek bir tür delege avına çıkarlar. İlçe örgütlerinde parti için çalışacak ve her mahallede parti örgütünü temsil ederek Bu tür bir delege seçimi amacı dışına çıktığından büyük sakıncalar taşır.
Üye sayısı çok ilçe merkezindeki mahalleler için parti binasında sandıklar kurularak oy kullanılır. Üye sayısı az olan kırsal mahallelerde delege seçimleri, ilçe yönetim kurulunca görevlendirilen üyelerle kırsal mahallelere gidilerek uygun olan yerlerde üyelere oy kullandırılarak seçimler yapılır ve Seçim Sonuç tutanakları sandık görevlilerine imzalatılır.________________________________________________________________________________
SAYI     :2015/84                                                                                                                              07/08/2015
KONU  : Delege seçimi Takvimi ve
               Sandık Görevlileri Hk.CUMHURİYET HALK PARTİSİ
İL BAŞKANLIĞI
                               BALIKESİR

                      CHP Merkez Yönetim Kurulunun 15 Haziran 2015 tarihli toplantısında alınan karara göre “Muhtarlık Bölgesi delegeleri ve Parti İçi Ön Seçmen Delegeleri” seçiminin 15 Ağustos 2015 cumartesi günü başlayarak 06 Eylül 2015 Pazar günü bitmesi gerekmektedir.
                      Yönetim Kurulumuzun 03/08/2015 günü yapmış olduğu toplantıda delege seçim takvimi belirleme toplantısında ilçemize bağlı olan 81 kırsal mahallelerin muhtarlık bölgesi delege seçimlerinin 15 ağustos-5 eylül 2015 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Kırsal mahalle delegeleri seçimlerinde görevliler Besim AYDIN TC No: 16189630464, Mehmet DURMUŞ TC. No: 26749288578 ve Haydar ÇUHADAR, TC.No: 30871143490 olarak belirlenmiştir              
                   Merkezdeki 13 mahallelerdeki seçim takvimi ve sandık başında görevlendirmeler aşağıdaki çizelgede olduğu gibidir.

                                             Saygılarımla

Haydar ÇUHADAR
    CHP ALTI EYLÜL İLÇE BAŞKANI

13 ŞEHİR MERKEZİ MAHALLE DELEGE SEÇİMLERİ
22 AĞUSTOS 2015 CUMARTESİ
MAHALLE
1. SANDIK GÖREVLİSİ
TC NUMARASI
2.SANDIK GÖREVLİSİ
TC.NUMARASI
KASAPLAR MAH.
SEZGİN İZGİ

GÖKHAN DONAT
xxxxxxxxxxxxxxxx
SÜTLÜCE MAH
BESİM AYDIN

MEHMET DURMUŞ
xxxxxxxxxxxxx
PLEVNE MAH.
SAKİNE ACAR

SEVİNÇ YILMAZ


23 AĞUSTOS 2015 PAZAR
MAHALLE
1. SANDIK GÖREVLİSİ
TC.NUMARASI
2.SANDIK GÖREVLİSİ
TC.NUMARASI
GAZİOSMAN PAŞA MAH
BENGİ YILDIRIM

MEHMET DURMUŞ
xxxxxxxxxxxxxxx
YILDIZ MAH.
EMİNE PEKTAŞ

AYSEL ZERENLİ
xxxxxxxxxxxxxxxx
1.GÜNDOĞAN MAH
İSMAİL İNCİ

REYHAN BENLİOĞLU

2.GÜNDOĞAN MAH.
KIYMET TURGUT

İKBAL DAYANÇ
xxxxxxxxxx
Şekil: 3
                    -İl Başkanlığına Sandık Görevlileri Bildirim Yazısı Örneği-

İLÇE KONGRE SÜRECİ:
Delege seçimleri sonucu belirlenen Kongre Delege Listesi parti binasında üç gün süre ile itirazlar kabul edilmek üzere askıya çıkarılır. Askıya çıkış tutanağı ve üç gün sonra askıdan iniş tutanağı tutulur. Bu arada ilçe yönetimleri tarafından İlçe Kongre yer ve tarihi belirlenir. En az bir yerel gazeteye Kongre yer ve tarihini Kongre Gündemini bildiren,  İlçe Konre İlanı verilir.  Askı süresi sonunda kesinleşen Kongre Delege listesi,  ilçe Kongre tarih, yer ve saatini belirten, İlçe Kongre gazete ilanı ve Kongre Gündemi eki ile birlikte bir ön yazı ile İl başkanlığına bildirilir. İl başkanlığı ilgili ilçe Kongrenin yer ve tarihini inceleyerek belirler.
İlçe kongresi üst makamlara bilgi ve güvenlik için amacıyla bildirilir. İlçe kongresi yer, saat, tarih ve gündemini bildiren bir yazı ile Partinin bulunduğu ilçe kaymakamlığı dernekler müdürlüğüne, ilçe kaymakamlığında Dernekler müdürlüğü kurulmamışsa İle Dernekler Müdürlüğüne toplantı bildirimi ve güvenliğin sağlanması amacıyla bildirilir. Ayrıca Valilik Makamı Hukuk İşleri Müdürlüğüne üst makama bilgi amacıyla aynı yazı verilir.
İlçe yönetimi kongre seçimlerini İlçe Seçim Kuruluna da bildirmek zorundadır. Tüm kongre delegelerini gösteren Kongre delege listesinden üç nüsha hazırlar. Kongre delegelerinin adı, soyadı, TC. numaraları gösteren ve geniş bir imza bölümü açılmış olan üç nüsha Kongre Hazirun Listesi her sayfası ilçe başkanlığı mührü ile mühürlenerek ve ilçe başkanı tarafından imzalanarak, Kongre ilanının bulunduğu gazete ve bir Parti Tüzüğü kitabı ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilir. İlçe seçim kurulu kongre delege listelerinin bir nüshasını İlçe Seçim Kurulu Hakimi tarafından yazısı yazılıp imzalanarak, üç gün askıya çıkarılmak üzere Parti ilçe başkanlığına verir. Oy kullanacak kongre delege sayısına göre seçim sandık sayısını belirleyerek bu sandıklarda görev alacak bir asil ve bir yedek Partili görevliyi  bir yazı ile ilçe yönetiminden bildirmesini ister. İlçe seçim kurulundan da resmi olarak bir sandık başkanı ve bir üye memur olmak üzere her sandıkta üç görevli bulunacaktır.
Askıya çıkış ve askıdan iniş yazıları ile birlikte üç gün sonra kongre delege listesi İlçe seçim kuruluna teslim edilir. İtirazlar olursa süresi içinde ilçe Parti yönetimlerine değil doğrudan İlçe Seçim kuruluna yapılır.
İlçe yönetimince iki yıllık sürenin çalışma raporu ve hesap raporu hazırlanarak parti binasında bir hafta süre ile üyelerin bilgisine sunulur.
Seçim günü hazirun listelerinin biri ile kongreye gelen delegelerin imzaları alınarak kongre seçimi için yeterli salt çoğunluk takip edilir. Salt çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantıda beşte bir çoğunlukla kongrede seçime gidilir. Aynı gün içinde kongre seçiminin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak yeterli sayının sağlanması için kongre ilanı günü ikiye bölerek verilebilinir.
_______________________________________________________________________________
İlçe Kongresi

KONGRE İLANI

       Cumhuriyet Halk Partisi Altıeylül İlçesi olağan kongresi 06/12/2015 tarihinde saat 10:00’da Şoförler Derneği binası toplantı salonu, Bursa yolu üzeri, Emniyet Müdürlüğü Binası Yolu, Kat:1  adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
      Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gün  (06/12/2015)  aynı yerde saat 12:00’da yapılacaktır.
     

                Haydar ÇUHADAR
             CHP Altıeylül İlçe BaşkanlığıGÜNDEM

1-    Açılış
2-    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3-    Kongre Başkanlık Kurulu Seçimi (Başkan, İkinci Başkan, Yazman)
4-    01/10/2013-30/11/2015 Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ve hesap raporunun okunması ve görüşülmesi.
5-    01/10/2013.-30/11/2015 Denemi çalışma raporu ve hesap raporunun ayrı ayrı ibra edilmesi
6-    İlçe Başkanı, ilçe yönetimi kurulu ve il kongre delegelerinin seçimi.
7-    Dilek ve temenniler.
8-    Kapanış.


_____________________________________________________

İLÇE KONGRESİNİN İLÇE SEÇİM KURULUNA BİLDİRİMİ


ALTIEYLÜL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
             ALTIEYLÜL/BALIKESİR


KONU               : İlçe Kongresi

Cumhuriyet Halk Partisi Altıeylül İlçesi olağan kongresi 06/12/2015 tarihinde saat 10:00’da Şoförler Derneği binası toplantı salonu, Bursa yolu üzeri, Emniyet Müdürlüğü Binası Yolu, Kat:1adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gün( 06/12/2015), aynı yerde saat 12:00’da  yapılacaktır.
          İlçe kongre delege listesi, gündem ve ilan ekte sunulmaktadır.
          Saygılarımızla.


İsmail İNCİ                        Haydar ÇUHADAR
İlçe Sekreteri              CHP Altıeylül İlçe Başkanı
EKİ:
Kongre Delege Listesi
Gündem
Kongreye İlişkin Gazete İlanı

_____________________________________________________________________________


İLÇE KONGRESİNİN KAYMAKAMLIĞA BİLDİRİMİ


ALTIEYLÜL İLÇE KAYMAKAMLIĞINA
                         ALTIEYLÜL/BALIKESİR


KONU               : İlçe Kongresi

Cumhuriyet Halk Partisi Altıeylül İlçesi olağan kongresi 06/12/2015 tarihinde saat 10:00’da Şoförler Derneği binası toplantı salonu, Bursa yolu üzeri, Emniyet Müdürlüğü Binası Yolu, Kat:1 adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı gün (06/12/2015), aynı yerde saat 12:00’da yapılacaktır.
          İlçe kongre delege listesi, gündem ve ilan ekte sunulmaktadır.
          Saygılarımızlaİsmail İNCİ                              Haydar ÇUHADAR
İlçe Sekreteri                       CHP Altıeylül İlçe Başkanı

EKİ:
Kongre Delege Listesi
Gündem
Kongreye İlişkin Gazete İlanı_______________________________________________________________________________
Sayı    : 2015/126                                                                                                                    02/12/2015
Konu  : CHP Altıeylül İlçe Kongresi Sandık Kurulu Üyeleri Hk.ALTIEYLÜL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA
                                       ALTIEYLÜL/BALIKESİR
                                 CHP Altıeylül İlçe Başkanlığımızın 06/Aralık/2015 tarihinde yapılacak olan Olağan İlçe Kongremizde Seçim Sandık Kurulunda görev alacak olan asil ve yedek üyelerimizin adı soyadı,  T.C.vatandaşlık numaraları ve cep telefonları aşağıdadır.
                             Bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                        Saygılarımla
                                      Haydar ÇUHADAR
                                       CHP Altıeylül İlçe Başkanı1 NOLU SANDIK
ASİL ÜYE
SIRA
ADI
SOYADI
T.C.NUMARASI
CEP TELEFONU
1
Kemal
KORUR
……………….
05075239924
   YEDEK ÜYE
SIRA
ADI
SOYADI
TC. NUMARASI
CEP TELEFONU
1
Besim
AYDIN
………………….
05365997651


2 NOLU SANDIK

ASİL ÜYE
SIRA
ADI
SOYADI
TC.NUMARASI
CEP TELEFONU
1
Fatma
DİLMEN
………………
5387495551
YEDEK ÜYE
SIRA
ADI
SOYADI
TC.NUMARA
CEP TELEFONU
1
Sevinç
YILMAZ
…………………..
5397717850


-İlçe kongreleri ile ilgili çeşitli yazı bildirim örnekleri-
Kongrede toplantı yeterli sayısını hazirun listesindeki imzalar sayılarak tesbit edildikten sonra kongrenin gündem maddelerine geçilir. Önce Kongre Divanı seçimi yapılır. İki yıllık görev süresini tamamlayan ilçe yönetiminin iki yıllık çalışma ve Hesap raporu kongreye okunur. Hesap raporunun incelenmesi ve aklanması için kongredeki üyelerden üç kişilik bir komisyon oluşturulur ve kongreye okunarak sunulan Hesap raporu komisyon yazısı ile aklanır.
Yeni ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmeden ve oy pusulaları oluşturulmadan önce seçim yöntemi Parti tüzüğüne göre Çarşaf Liste ile yapılacağı belirlenmiş olmasına rağmen kongredeki delegelerin onda birinin önerisi ile seçimin Blok liste yöntemi ile yapılacağı kararı alınabilir.

PARTİ İLÇE KONGRE SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SORUNLARIN ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER:
Partilerin kongre sürecinde mahalle delegelerini belirlemelerinin, ilçe yönetimlerinin partide yönetim işlerine daha çok zaman bulmaları,  daha rahat çalışabilmeleri, çalışmalarında daha verimli olabilmeleri, sonuçta da Partiyi daha başarılı bir aşamaya getirebilmeleri için,  büyük önemi vardır. İlçe yönetimleri, her mahalleyi temsil eden ve mahalle seçim çevresini yönetim kurulu üyelerinden daha iyi bilen, mahallelerdeki çalışmaları organize ederek ilçe yönetimlerine gerekli bilgi ve desteği sağlayacak olan temsilcilerle partide başarılı bir yönetimi gerçekleştirebilirler. Başarılı bir ilçe yönetim ve örgütünün mutlaka partiye faal olarak mahalle çevresinde katkı veren, ilçe yönetimleri ile yakından işbirliği içinde çalışan temsilcilere ihtiyacı vardır. Bu çalışma sistemi  genelde Partinin başarılı olmasını sağlayacaktır. Sadece, ilçe parti yönetim binasında ilçe başkanı ve yönetim kurulunu oluşturan onyedi partilinin çalışması ile genelde Partinin başarılı olması olanaksızdır.
Ancak Parti ilçe yönetimlerinin başarılı olabilmesi için seçilecek mahalle delegelerinin gerçekten partide etkin, nitelikli, özverili, deneyimli kişilerden olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip delegelerin seçimi ise bugünkü mahalle delege seçimi sistemi ile olanaklı gözükmektedir. Bu sorunun ortaya çıkmasının nedeni de tüm ilçe başkan adaylarının ve yönetim kurulu üyelerinin seçiminin seçilecek delegelerle yapılması ve bu seçime bağlı olarak, ilçe başkan adayları ve çevrelerinin partide deneyimi, üstün nitelikleri, çalışkanlığı, özverililiği..vb nitelikleri gözetmeden salt kendilerine oy verecek nitelikte olan üyeleri mahalle-kongre delegesi olarak belirlemelerinden ileri gelmektedir.  Bu durumdan mahalle delegesi bile seçilemeyen ancak ikinci dönem milletvekili seçilen Sn. Namık HAVUTÇA gibi birçok kişi rahatsızdır. Bu rahatsızlığın çözülmesi de gerekir.
Bu sorunun temelden çözümü ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçiminin,  delegelerle değil ilçedeki kayıtlı tüm üyelerin oy kullanması ile yapılmasıdır. Bu yöntem milletvekili adaylarının ön seçiminde tüm üyelerinin katılımı ile uygulanabilmektedir. Aynı seçim usulü ilçe kongrelerinde de uygulandığında mahalle delege seçimlerinde parti için daha yararlı işler yapacak üyelerin seçimine gidilecektir. Bu durumda Parti ve ilçe örgütleri Namık HAVUTÇA gibi milletvekili olduğu, veya bir partilinin belediye başkanı olduğu halde mahalle delegesi seçilememe gibi bir çelişki ile karşılaşılmayacaktır.
Tüm üyelerini katılımı ile ve Çarşaf liste yöntemi ile seçilecek İl Kongre delegeleri ile yapılacak bir il kongre seçimi, tüm üyelerin katılımı ile yapılmasa da daha başarılı il başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimini sağlayacaktır.
Çarşaf Liste Yöntemi ile seçim yapılacağı Parti tüzüğünde yer almasına rağmen,  yönetim kurulu adayları  ve delegelerin çoğunluğu tarafından pratikte benimsenmemesi nedeniyle, bu tüzük maddesi uygulama dışında kalmaktadır. Bu da bu tüzük maddesinin sözde, göstermelik bir kurultay maddesi olarak kalmasına neden olmaktadır. Bu demokratik maddenin uygulamasının önünün açılabilmesi için seçimlerin elektronik ortamda yapılması gerekiyor. Elektronik-sayısal ortam koşulları, maddi olanakların ve altyapının kurulmasının olanaklı olduğu ilçelerde, İlçe seçim kurullarına dünya standartlarında elektronik ortamda seçim yapısının kurulduğu güveni verilerek, yapılabilir. Elektronik ortamda seçimlerin yapılabilir olması ile tüzükteki Ortak Liste ile seçim maddesi de, seçimin kısa zamanda, çok kolay ve doğru olarak gerçekleştirilmesi ile pratikte uygulanır duruma gelmiş olur. Aynı zamanda CHP bu seçim çalışması ile ilk defa elektronik ortamda seçimi ülkede gerçekleştirmiş olur.

İsmail İNCİ,  24/12/2015
bgi.inci@hotmail.comHiç yorum yok: