12 Ekim 2012 Cuma

KÜRT KALKIŞMASI ALTINDA KENTLERDE POLİS ÖRGÜTÜNÜN GÜVENLİĞİ SAĞLAMA YÖNTEMİNİN İRDELENMESİPKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EŞGÜDÜMLEMEYE ÇALIŞTIĞI KÜRT KALKIŞMASININ DİYARBAKIR’DA OLUŞTURDUĞU ASAYİŞ BOZUKLUĞUNUN DÜZELTİLMESİ YÖNTEMİ VE YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ RECEP GÜVEN’İN SORUNU ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ANLAYIŞININ İRDELENMESİ


Kentlerde ortaya çıkan asayişin sağlanması çalışmalarında, özellikle yerleşmiş, kökleşmiş, büyümüş kent güvenliği sorunlarında çözüm yöntemi, adalet ve hukuka tam olarak bağlı kalarak, bölge insanının güvenini kazanmaya dayanır. Burada güvenlik güçlerinin sahip olduğu en büyük güç, adaletin, insan haklarının yerine getirilmesi ile kazanılan Haklı olmak, Hak duygusu ve bu Hak sahipliği ile gelen insanların güven ve desteğinin sağlanması gücüdür.

Bütün iyi yetişmiş emniyet amirleri gibi Sayın Recep Güler de bütün içten duygularla aynı yöntemi savunmaktadır. Çünkü yaşanılan deneyimler göstermiştir ki sahip olunabilecek en büyük güç, kentin güvenliğinin sağlanmasında, insan haklarına dayanarak kent insanlarının güven, destek ve yardımını alabilmektir. Bu bilgi ve görgüye dayanarak sayın Recep Güven “İyi insanların iyiliklerini yansıtması ve yaşatması için zaman ve zemin hazırlamak üzere görev aldığımızın bilincindeyim. Halk bize ciddi yardımcı oluyor. Bombayı ve asayiş şubesine gelen saldırıyı vatandaşın sayesinde engellemiş olduk, ” sözlerini söylemektedir.Bu sağlandığında çözümlenemeyecek asayiş sorunu kalmayacaktır.

Ancak, Diyarbakır ve benzeri Tunceli, Hakkâri, Şırnak illerinde görülen asayiş sorunu, sıradan görülen çete ve örgütlerin oluşturduğu güvenlik sağlanması sorunu değildir. Bu illerde görülen güvenliğin sağlanması sorunu, bir kalkışmanın, bu kalkışmaya bağlı bir savaşın kazanılması sorunudur. Bu bölgelerde güvenliğin sağlanması savaşın kazanılmasının koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Bu nedenle; “eline silah almış, çoluk çocuk demeden insan katleden canavarlaşmış bir terörist” Devlete entegre edilemez.
Savaşların kazanılması koşulları, bir kentte çete ve diğer açık ve gizli örgütlerin, toplulukların oluşturduğu sıradan asayiş bozukluklarının ortadan kaldırılması koşullarından çok büyük farklılıklar gösterir. Savaşların kazanılarak güvenliğin sağlanmasında, hukuk ve adalete tam olarak uyarak Hak kavramı ve bu niteliğe bağlı olan en büyük güce(Halk desteğine) sahip olunmaz. Savaş koşullarında sahip olunabilecek en büyük güç, savaş araç gereçleri ile savaşma yeteneğidir. Savaş alanında hiçbir adalet, hukuk kuralı geçerli değildir. Geçerli ve sahip olunan en büyük güç, adalet ve hukuk, sahip olunan savaş gücü ve yeteneğidir. En büyük amaç ve hedef ise vatanın kurtarılmasıdır. Haklı olan, yasalara da uyumlu olan, savaşı kazanandır. Bu nedenle askeri yasalarla, sivil yasaların birbirinden ayırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır ve Askeri Hukuk ile sivil Hukuk kavramları doğmuştur.
Diyarbakır ve benzeri illerle, Irak, İran ve Suriye sınırları, sınırlardaki dağlarda tam bir savaş hukuku geçerlidir. Bu bölgelerde ve ülkemizin birçok ilinde Kürt kalkışmasını koordine eden PKK terör örgütü bütünü ile ortadan kaldırılmadan kentlerin güvenlikleri sağlanamayacaktır.

Polis örgütümüzün oluşturduğu güvenlik güçleri, savaş koşullarının geçerli olduğu bölgelerde askeri birliklerle işbirliği yapmak zorunda olduğundan, asayişin sağlanması için savaş koşullarına uygun yöntemleri uygulamak ve uymak zorundadır. Ancak aynı zamanda ve önemli olarak, kent ortamında polis örgütünden oluşan güvenlik güçlerinin, asli görevleri sivil ortamda olması gerekliliği nedeniyle, tüm sivil yasalara, hukuk kurallarına da uymak zorundadır.
Bu iki ortam içinde, iyi bir polis örgütü ve emniyet müdürü gerekli yöntem farklılıklarını birbirinden ayırt ederek, askeri ve diğer savunma birimleri ile uyumlu, eşgüdümlü olarak görevini yerine getirir. Bu yöntem farklılıklarını anlamayan, asayiş sağlama yönteminde direnen güvenlik ve savunma birliklerinin birbirleri ile çatışmaya girmesi bir ülkenin savunma ve güvenliğinin sağlanmasında içine düşeceği en kötü durumdur. Gerekli zaman ve koşullarda, gerekli olan sivil ve savaş hukukuna dayalı asayişi sağlama yöntemlerini uygulayan ve basına ilgili demeçler veren emniyet müdürleri görevlerinde üstün başarılı olacaklardır.
İsmail İNCİ, 12/10//2012

www.iinci.blogspot.com

bgi.inci@mynet.com

bgi.inci@hotmail.com

Hiç yorum yok: